LASERSKO 3D SKENIRANJE


Leica RTC360 laserski skener združuje najhitrejšo tehnologijo laserskega skeniranja z 2 miljonoma točk na sekundo, visokoločljiv HDR uajem panoramskih fotografij in inovativno tehnologijo za samodejno združevanje skenogramov. Že na terenu si lahko ogledate združen 3D oblak točk v mobilni aplikaciji.

Storitev z aparatom je hitra, agilna, precizna in inovativna.
Privarčevali boste na času, osebju in denarju. Pridobili pa na natančnosti in celovitosti zajetih oblakov, na varnosti, pri tem pa še minimalno posegali v objekt oziroma na ne motenje delovnih procesov.

Uporaba TLS je primerna rešitev povsod, kjer potrebujemo čim točnejše opise predvsem geometrijskih lastnosti površja (prelomi, nakloni, ukrivljenost, večje ravnine oz. neravnine).
Z interpretacijo dodatnih podatkov (intenzivnost odboja ali barvno) lahko prepoznavamo tudi površinske materiale, katere lahko v nadaljnjih korakih tudi zmodeliramo.

 
PODROČJA UPORABE
 • Gradbeništvo in arhitektura
 • Industrija
 • Kulturna dediščina
 • BIM
 • Obnove in rekonstrukcije
 • Predstavitve

Realističen zajem prostorskih podatkov


Lasersko skeniranje je tehnologija, ki se je začela razvijati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Omogoča zajem velike količine prostorskih podatkov na zemeljskem površju.

Danes se to tehnologijo uporablja na različnih področjih in sicer v -arhitekturi, -urbanizmu -gradbeništvu, -geodeziji, -arheologiji, -pri topografskih izmerah in na številnih drugih področjih.
 

UPORABLJA SE:

 • posnetke prvotnega stanja pred začeto gradnjo in končnega stanja po njenem končanju
 • meritve in pravočasno odkrivanje deformacij
 • analize stanja
 • izmere dejanskega stanja
 • različne analize vplivov na okolje
 • načrte adaptacij in rekonstrukcij gradenj
 • spremljanje med samo gradnjo in ostale ureditve
 • uporablja se kot pripomoček pri načrtovanju in upravljanju rudnikov, kamnolomov, odprtih kopov, gramoznih jam in deponij (spremljanje stanja količin, kapacitet, posedanja površine, sanacij, itd.)
 • simuliranje pretokov, podorov in vseh načrtovanih posegov v prostor kot tudi za arhiviranje geometrijskih lastnosti območij, ki so podvržena spremembam
 • idealen je za opazovanje površinskih sprememb v realnem prostoru

PREDNOSTI IN SLABOSTI


Prednosti 3D skeniranja

 • hiter in natančen zajem velike količine podatkov v naravnem prostoru
 • cenejši zajem podatkov glede na ostale metode
 • zajem podatkov brez kontakta
 • koordinate skeniranega objekta pridobimo v zelo hitrem času in so kmalu primerni za nadaljnjo obdelavo
 • oblak točk lahko uporabimo večkrat, za različne namene in uporabnike
 • upravljanje skenerja preko enega operaterja omogoča tudi to, da se delovni proces ne moti
 • kvaliteto in količino zajema podatkov je možno preveriti že na samem terenu

Slabosti 3D skeniranja

 • potrebne so izkušnje za obdelavo oblakov točk
 • potrebna je kakovostna programska oprema, ki je zelo draga
 • skenogram vključuje šume, zaradi odbojev od drugih predmetov zato jih je potrebno nadalje obedovati.