Prečna ulica 1, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
041/644-589